Ons geduld is zwaar op de proef gesteld en onze teleurstelling is groot, maar ons valkenpaar zal dit jaar geen jongen krijgen.

De incubatieperiode, normaal 28 tot 32 dagen, is lang voorbij. Hoewel de ouders tot gisteren om beurten bleven broeden op hun eieren, gelegd tussen 29 april en 8 mei, zijn ze vandaag weggevlogen nadat ze de schaal van de 2 laatste eieren hebben doorboord…

Dit eerste experiment heeft ons talloze waardevolle observaties en lessen opgeleverd. Het heeft ook onverwacht enthousiasme opgewekt bij heel wat vrienden, u en professionele relaties, klanten en leveranciers van Sabemaf, die me regelmatig hebben gevraagd naar nieuws over ons vogelpaar. Als dit broedsel een “mislukking” is, kunnen we er zeker van zijn dat de natuur de beste keuze heeft gemaakt!

Hopelijk hebben we volgend jaar meer geluk en benutten we de komende weken om de nestkast op te knappen om een toekomstig nieuw koppeltje te verwelkomen!


Categorieën