Diensten

You are here: Home \ Diensten
Onze dienst projecten : creativiteit en professionalisme

Omdat we gepassioneerd zijn door ons vak en ook creatief zijn, werken we elk project uit met als grote betrachting te voldoen aan uw verschillende zowel operationele als technische of financiële verwachtingen.

Omdat we gepassioneerd zijn door ons vak en creatief zijn, ontwerpen we elk project voor online casinospelers met het maximale doel om aan verschillende operationele, technische of financiële verwachtingen te voldoen. Voor elk onderzoeks- en ontwikkelingsproject worden de nodige middelen ingezet die het bedrijf ter beschikking staan, gaande van de projectmanager, productspecialisten en de tekenkamer tot aan de technische dienst, lees ook erectieprobleem waylon. Elke medewerker, opgeleid in de laatste technologische ontwikkelingen, draagt ​​bovendien bij aan een vlotte uitvoering van de taken die ons door online casinospelers worden opgedragen.

Bij elke studie en elke ontwikkeling van een project worden de nodige middelen waarover de onderneming beschikt ingezet, gaande van de projectverantwoordelijke, de “product”-specialisten en het tekenbureau tot de technische dienst. Indien nodig  kunnen we ook steeds rekenen op de bijstand van onze leveranciers.

Elke medewerker die opgeleid is in de nieuwste technologische evoluties, draagt ook bij tot de goede afronding van de ons toevertrouwde taken.

Onze dienst na verkoop : reactievermogen en efficiëntie

Onze dienst na verkoop beheerst de door onze maatschappij verkochten uitrustingen. Deze omvat de preventie en verschillende uitgebreide dienstniveaus, de levering van wisselstukken en de herstelling van de apparaten ter plaatse of in onze werkplaats.

De diensten aangeboden door Sabemaf zijn ontwikkeld om u in staat te stellen uw aandacht toe te spitsen op uw activiteiten, u tijd en middelen te helpen besparen.

Onze knowhow en ons streven om onze verbintenissen na te komen liggen aan de basis van dit prestatieniveau.

Een gepersonaliseerd onthaal

Een team van meertalige dispatchers behandelt de inkomende oproepen die ze per geografische sector verdelen. Het onthaal is gepersonaliseerd en elke operator beschikt met een klik over alle informatie betreffende uw uitrustingspark: type, model, statuut, lokalisatie, ouderdom, lopend interventieverzoek, historiek van de interventies enz…

Elke dispatcher is verantwoordelijk voor elke ontvangen aanvraag, van zijn registratie tot de afsluiting van de interventiebon van de technicus.

Ervaren technici

Om uw technische problemen op te lossen beschikken wij voor heel België over zeer bekwame technici die als voorkeurgesprekspartner advies kunnen verstrekken en uw technische problemen oplossen.  Hun ervaring en kennis worden op peil gehouden door regelmatig opleidingen te volgen bij onze leveranciers.

Moderne communicatiemiddelen

De installatie-, onderhouds- of interventietechnici kunnen worden gelokaliseerd op elke plaats van het nationale grondgebied en zijn uitgerust met PDA’s waarop de werkorders worden meegedeeld.

Op het einde van de interventie worden de uitgevoerde taken, de gebruikte onderdelen en de gepresteerde tijd opgetekend op de digitale werkbon die onmiddellijk na synchronisatie van de PDA met ons centraal systeem via mail bij u aankomt.

Vervangapparaten

In functie van uw behoeften en de beschikbaarheid van een gelijkaardig apparaat kan onze dienst na verkoop u een toestel ter beschikking stellen tijdens de herstelling of in afwachting van de levering van uw toestel zodoende u uw activiteit kan verder zetten.

Het gebruik van originele stukken

De originele wisselstukken waarborgen uw investeringen. Vooraleer in voorraad te worden geplaatst worden onze stukken voor 100% gecontroleerd om zich te vergewissen van hun conformiteit en krijgen dan een barcodelabel opgekleefd dat hun identificatiefiche vormt.

Elk van onze leveranciers verbindt zich ertoe de beschikbaarheid van de wisselstukken te waarborgen gedurende een periode van minimum 20 jaar.

Onderhoudscontracten

De preventieve onderhoudscontracten zijn de beste oplossing om een duurzame werking van uw uitrustingen te waarborgen, om er het prestatieniveau van op peil te houden en om een maximale beschikbaarheidsgraad te bereiken.

Deze contracten berusten op de voorschriften van de fabrikanten programma’s waarvan de uitvoering de risico’s van defecten aanzienlijk verkleinen en die bijdragen tot een verlenging van de levensduur van de uitrustingen.

De contracten van het curatieve type maken het mogelijk de kosten van de interventies aanzienlijk te verminderen door u een permanente technische opvolging te waarborgen.

Neem contact met ons op voor verdere informatie of voor een contractaanbieding.

Vakkundige begeleiding voor vakmensen

Als afgestudeerde van één van de meest prestigieuze hotelscholen van België en opgeleid door onze partners-fabrikanten, zorgt onze chef-demonstratiegever voor de ingebruikstelling van de apparatuur en voor de opleiding van de gebruikers.

Hij beheerst niet alleen de verschillende functies van elk apparaat, maar deelt ook zijn passie voor gastronomie en geeft spontaan goede raad.

Op uw verzoek en om aan specifieke behoeften te voldoen, kunnen er vervolgcursussen worden georganiseerd.

Opleidingen en ondersteuning voor de technische diensten

Vele instellingen beschikken over hun eigen technische dienst om de onderhoudstaken en de tussenkomsten van eerste niveau uit te voeren.

Voor deze laatste organiseren wij praktische opleidingen om zo nauwkeurig mogelijke diagnoses te kunnen stellen, basisdefecten te kunnen oplossen, defecte stukken te kunnen identificeren en zo goed mogelijk met onze medewerkers te kunnen communiceren.

Op uw verzoek en om aan specifieke behoeften te voldoen, kunnen er vervolgopleidingen worden georganiseerd.