UZ LEUVEN GASTHUISBERG KIEST VOOR KEUKENTOESTELLEN SABEMAF

ROERWERK VAN DE KOOKKETELS LEVERT PAK TIJDSWINST OP

UZ Leuven Gasthuisberg was na 35 jaar aan een nieuwe keuken toe. Prioriteit daarbij was: een betere flow en de omkasting van de tussenkolommen voor de stoomleidingen. Na een uitgebreide marktstudie werd voor Sabemaf gekozen. Dat bedrijf leverde 19 kookketels waarvan 14 kantelbaar, een organischafvalverwerkingsinstallatie, een bestek-inpakmachine, 2 portioneerbanden en drie bandvaatwasmachines. UZ Leuven Gasthuisberg is tevreden met de tijdswinst die de machines creëren en met de betere ergonomische omstandigheden voor de medewerkers. Sabemaf prijst van zijn kant de vertrouwensrelatie die er is tussen beide partijen.


Categorieën