Onze nestkast voor valken, gemaakt van gerecycleerde planken, werd vanmorgen op het dak van onze opslagplaats geplaatst…

Het doel van deze nestkast is deze roofvogels, die talrijk zijn in de streek van Waver Noord, een geschikte plaats te bieden om te broeden en te nestelen. De nestkast is uitgerust met twee infraroodcamera’s die dag en nacht filmen wat er in de nestkast en in de opening naar buiten gebeurt. Wij zullen jullie informeren als de nestkast bezocht wordt en zullen dan de video’s uitzenden op ons intern netwerk en/of op internet.

Aanvullende informatie over de vogel (zie https://protectiondesoiseaux.be/):
De Torenvalk is een kleine dagroofvogel die zeer algemeen is in heel Europa. Hij meet tussen 30 en 40 cm en weegt ongeveer 200 gram. Hij is herkenbaar aan zijn zweefvlucht tijdens de jacht en zijn roodbruin gevlekt verenkleed. Het mannetje heeft een grijze kop. Torenvalken bouwen geen nesten. Ze leven het liefst in open ruimtes, maar ze nestelen overal, zelfs in het hart van steden en dorpen, in kerktorens, ruïnes, fabrieken, hoogspanningsmasten en schuren. Hun gemiddeld broedsucces is echter hoger in een nestkast. Hij voedt zich voornamelijk met kleine knaagdieren, hagedissen en insecten. Zijn nestperiode kan duren van half april tot eind juli. Ze broeden (slechts één keer per jaar) en het broedsel bestaat meestal uit 3 tot 6 eieren.

Alleen Alain, die de mobiele draagstructuur maakte, ontbreekt op de foto…


Categorieën